PROSSSY

Platforme robotice polimorfice autonome pentru sistemul de servicii din Smart City (ProSSSy)

Titlu proiect:

Platforme robotice polimorfice autonome pentru sistemul de servicii din Smart City (ProSSSy)

SMIS 121220

Programul Operațional Competitivitate

Axa Prioritară:

Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice și dezvoltării afacerilor

Cod apel:

POC/222/1/3/Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institute de CD și universități, în scopul inovarii de procese și de produse în sectoarele economice care prezintă potențial de creștere

Contract de finanțare nr. 255 din 05.06.2020

Beneficiari: LIGHTNING NET SRL, UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCUREȘTI

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Pentru informații detaliate despre celelate programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Scopul și obiectivele proiectului:

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă susținerea investiției private în CDI prin introducerea inovarii de tehnologii şi servicii în activitatea proprie a S.C. LIGHTNING NET SRL prin realizarea, bazată pe cercetare în colaborare cu un colectiv de cercetare dintr-o universitate tehnică de prestigiu, a unei baze de robot polimorfic cu orientare şi mișcare libera sau asistată în clădiri şi areale din Smart City. Această bază poate acomoda aplicații diverse conform ideii inovative a proiectului, astfel încât potențialii beneficiari să poată achiziționa sau închiria baza de transport robotică pentru a instala diverse aplicații pe aceasta. Obiectivul investiției initiale pentru inovare în vederea introducerii în productie a rezultatelor obtinute din cercetare dezvoltare consta în înființarea unei unități noi.

Prin realizarea noilor tehnologii inovative aplicate în realizarea modulară a acestor platforme robotice de tip ”social”, printr-un proces inovativ de realizare a soluției de implementare, se asigură o dezvoltare susținuta a direcțiilor de aplicare a platformelor cu funcții specializate în rețelele ”smart” ale orașelor. Realizarea proiectului conduce la îmbunătățirea portofoliul de productie al S.C. LIGHTNING NET SRL prin adresarea către un segment de productie ce va avea o dezvoltare susținuta în viitor, cel dedicat echipamentelor şi instalațiilor ce acoperă cerințele funcțiilor cerute de organizarea orașului inteligent. Se asigură o crestere a nivelului tehnic al firmei, posibilitatea de oferire a unor servicii moderne pe baza platformelor robotice, permițând o plasare competitiva pe piaţa de profil a sistemelor inteligente dedicate localităților în dezvoltare.

Orașul inteligent este un concept dinamic, ce suferă transformări continue prin inovare tehnologica, urbanistica sau manageriala, astfel încât să devină apt a răspunde provocărilor ce apar necontenit pentru asigurarea condiţiilor de viată corecte pentru locuitori. Funcțiile noi ce apar în dezvoltarea orașului inteligent au la bază sisteme inteligente incluse în rețelele de comunicații moderne. Dezvoltarea unor platforme robotice autonome polimorfice de tip resilient se înscrie intr-un nou aport adus dezvoltării activităţilor ”smart” ce contribuie la sporirea calității vieții în localități. Serviciile oferite de noile platforme robotice autonome dezvoltate şi implementate în cadrul acestui proiect prezintă un potential ridicat pentru următorii ani, prin funcțiile specifice cu care vor putea fi dotate platformele robotice autonome în câteva domenii necesare pentru calitatea vieții locuitorilor din orașul ”smart”: sănătate, securitate, ordine publică, turism, educație etc. Tehnologiile şi soluțiile tehnice de realizare a platformelor robotice precum şi serviciile ce vor fi oferite pe baza acestora vor incorpora elemente inovative de electronică, mecanică, IT, o automatizare multiplă, privitoare la monitorizarea, afișarea și comunicarea la distantă a parametrilor, pentru toate direcțiile de acţiune ale platformelor. Caracterul polimorfic al sistemului robotic este susținut de ideea inovativă de structură în straturi pornind de la nivelul de bază al unității de deplasare orientată robotic şi mergând spre nivelul aplicației îmbarcate pe aceasta. Prin combinarea platformei robotice cu o aplicație de tipul chioșc de verificare a stării de sănătate se intenționează a se obține un sistem robot de asistentă medicală în spatii private şi publice, iar o altă aplicație se va adresa supravegherii, îndrumării şi reclamei în rețelele orașului inteligent.

Activităţile dezvoltate în cadrul acestei propuneri de proiect se vor desfășura pe parcursul a 36 luni, obținând un echipament pilot utilizabil comercial care va fi introdus în productie şi pe baza lui se vor oferii servicii în domenii precum sănătate, securitate sau educație din ”smart city”.

Obiectivele specifice ale proiectului

 1. Obținerea prin cercetare industrială de metode inovative pentru implementarea platformelor robotice autonome polimorfice de tip resilient în rețelele ”smart city”, lunile 1-3;
 2. Proiect subansambluri, realizarea și testarea mecanică, electronică şi IT a prototipului de laborator, lunile 4-21;
 3. Achiziții de materiale, echipamente IT și comunicații şi cunoștințe tehnice, lunile 1-21;
 4. Proiect ansamblu, realizarea și testarea în medii reprezentative a echipamentului pilot utilizabil comercial, în cadrul etapei de dezvoltare experimentala lunile 22-30;
 5. Achiziții materiale pentru realizarea echipamentului pilot utilizabil comercial, lunile 22-29;
 6. Investiții în vederea introducerii în producție a rezultatelor CD, prin achiziții de active corporale și necorporale, lunile 22-36;
 7. Documentație flux fabricație și punerea în producție a echipamentului, lunile 31-36;
 8. Activități de informare și publicitate, lunile 1-36;
 9. Cerere de brevet de invenție, lunile 27-30;
 10. Activități de raportare și audit, lunile 1-36.
 11. Crearea a noi locuri de muncă pe durata implementarii proiectului

 

Rezultate Preconizate

 1. Raport tehnic
 2. Specificații tehnice
 3. Proiect subansambluri platformă robotică
 4. Subansambluri prototip de laborator
 5. Raport de testare
 6. Materiale necesare realizării subansamblurilor
 7. Cunoștințe tehnice
 8. Echipamente IT şi de comunicații
 9. Proiect prototip utilizabil comercial
 10. Prototip platformă utilizabil comercial
 11. Raport de testare
 12. Materiale necesare realizării prototipului comercial
 13. Cerere de brevet de invenție
 14. Raport achiziție active necorporale de tip cunoștințe tehnice în vederea introducerii în producție
 15. Active corporale de tip instalații, utilaje, echipamente necesare punerii în productie
 16. Participare la conferințe
 17. Documentație pentru pregătire flux de fabricație

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Pentru informații detaliate despre celelate programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro