Proiecte

Sistem inteligent de evaluare, prelucrare și analiză a curenților de conectare a echipamentelor electrice

PN III: Programul 2 – Creşterea competitivităţii economiei româneşti prin cercetare, dezvoltare şi inovare
Denumirea Subprogramului: Subprogram 2.1 – Competitivitate prin cercetare, dezvoltare şi inovare – Cecuri de inovare
Tip proiect: Cecuri de inovare
Titlul proiectului: Sistem inteligent de evaluare, prelucrare și analiză a curenților de conectare a echipamentelor electrice
Valoarea totală a contractului: 50.000,00 lei
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  • 1. Realizarea bibliotecii de curbe de magnetizare pentru cele mai des întâlnite materiale magnetice moi laminate;
  • 2. Corelarea datelor de intrare cu geometriile standard de transformatoare monofazate de tip E-I și U-I de joasă tensiune (400V / 24V), cu puteri de până la 10 kVA;
  • 3. Realizarea dispozitivului experimental ce va duce la reducerea curentului de conectare a transformatorului monofazat;
  • 4. Realizarea de teste de laborator privind funcționalitatea și performanțele sistemului inteligent integrat;
  • 5. Diseminarea rezultatelor obținute în cadrul unui workshop și redactarea unei cereri de brevet.

Platforme robotice polimorfice autonome pentru sistemul de servicii din Smart City (ProSSSy)

SMIS 121220

Programul Operațional Competitivitate

Axa Prioritară:

Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice și dezvoltării afacerilor

Cod apel:

POC/222/1/3/Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institute de CD și universități, în scopul inovarii de procese și de produse în sectoarele economice care prezintă potențial de creștere

Contract de finanțare nr. 255 din 05.06.2020

Beneficiari: LIGHTNING NET SRL, UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCUREȘTI

Prossy