Anunturi

Comunicat de Presa 2 Iulie 2020

Începerea activităților proiectului ”Platforme robotice polimorfice autonome pentru sistemul de servicii din Smart City (ProSSSy)”

Începând cu data de 05.06.2020, societatea LIGHTNING NET SRL, beneficiar al finanțării, împreună cu partenerul Universitatea Politehnica București, demarează activitățile proiectului cu SMIS 121220, Contract de finanțare nr. 255/ 05.06.2020. Proiectul are o durată de 36 de luni, finalizându-se la data de 04.06.2023.
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă susținerea investiției private în CDI prin introducerea inovării de tehnologii și servicii în activitatea proprie a firmei prin realizarea, bazată pe cercetare în colaborare cu un colectiv de cercetare dintr-o universitate tehnică de prestigiu, a unei baze de robot polimorfic cu orientare și mișcare liberă sau asistată în clădiri și areale din Smart City. LIGHTNING NET SRL își va dezvolta capacitatea și infrastructura de CDI, va dispune de rezultate practice, tehnologii, instalații și servicii inovative unice în România.
Proiectul are o valoare totală de 13.711.816,94 lei, reprezentați de 10.237.431,89 lei cheltuieli totale nerambursabile, 2.813.593,07 lei contribuție proprie și 660.791,98 lei cheltuieli neeligibile.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020

Reprezentant legal,
COSTACHE Ramona-Mihaela
Telefon: 0722.304.206
e-mail: [email protected]

Anunt Angajare :

EXPERT ACHIZITII PUBLICE, cu experienta in proiecte de cercetare-dezvoltare
Vezi informatii
Anunt Angajare:
CERCETATORI IN ELECTROTEHNICA, cu experienta in proiecte de cercetare-dezvoltare.
Vezi informatii

Comunicat Presa