Proiecte

Sistem inteligent de evaluare, prelucrare și analiză a curenților de conectare a echipamentelor electrice

PN III: Programul 2 – Creşterea competitivităţii economiei româneşti prin cercetare, dezvoltare şi inovare
Denumirea Subprogramului: Subprogram 2.1 – Competitivitate prin cercetare, dezvoltare şi inovare – Cecuri de inovare
Tip proiect: Cecuri de inovare
Titlul proiectului: Sistem inteligent de evaluare, prelucrare și analiză a curenților de conectare a echipamentelor electrice
Valoarea totală a contractului: 50.000,00 lei
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  • 1. Realizarea bibliotecii de curbe de magnetizare pentru cele mai des întâlnite materiale magnetice moi laminate;
  • 2. Corelarea datelor de intrare cu geometriile standard de transformatoare monofazate de tip E-I și U-I de joasă tensiune (400V / 24V), cu puteri de până la 10 kVA;
  • 3. Realizarea dispozitivului experimental ce va duce la reducerea curentului de conectare a transformatorului monofazat;
  • 4. Realizarea de teste de laborator privind funcționalitatea și performanțele sistemului inteligent integrat;
  • 5. Diseminarea rezultatelor obținute în cadrul unui workshop și redactarea unei cereri de brevet.